Portret hrabiny Bystry z Rakowskich


Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
Autor: Waleria ze Stroynowskich Tarnowska
Kategoria: sztuka, malarstwo
Datowanie zabytku: pocz. XIX w.
Technika/materiał: agwasz, kość słoniowa
Wymiary: 9,7 x 7,5 cm

OPIS: Miniatura namalowana akwarelą na kości słoniowej przez Walerię Tarnowską to kopia z portretu stworzonego w Wiedniu przez Elisabeth Vigee – Lebrun. Przedstawia Annę z Rakowskich hr. Bystry, żonę Romualda Joachima Bystrego , posła na sejm 1782 r, od 1789 r. starosty błudnowskiego. Współwłaścicielka dóbr antopolskich i Iwanczyc.
Miniatura z Kolekcji dzikowskiej rodziny Tarnowskich.