Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie

Pocztówka z widokiem gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie. Budowę obiektu rozpoczęto w 1890 roku według projektu Albina Zagórskiego. Autorem...