Litografia Jana Nepomucena Lewackiego „Czumak w drodze”

Na galicyjskie drogi zapuszczali się niegdyś ukraińscy czumacy. Na litografii Lewickiego widać parę besarabskich wołów z długimi rogami. Mają one...