Litografia Jana Nepomucena Lewackiego „Czumak w drodze”

Na galicyjskie drogi zapuszczali się niegdyś ukraińscy czumacy. Na litografii Lewickiego widać parę besarabskich wołów z długimi rogami. Mają one...

Czumak w drodze

Litografia Jana Nepomucena Lewackiego „Czumak w drodze”, XIX w., ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie Na galicyjskie...