Ulica 3 Maja w Rzeszowie

Pocztówka z widokiem ulicy 3 Maja z okresu przed I wojną światową. Wcześniej ten główny i reprezentacyjny trakt miasta nosił...