Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej


Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka jest jednostką organizacyjną Gminy Strzyżów powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2011 roku.

             Muzeum powstało dzięki przekazaniu zbiorów muzealnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej gromadzonych od ponad 50 lat (od 1959 roku). Mieszkańcy oddawali swoje rodzinne pamiątki, dokumenty, przedmioty codziennego użytku chcąc je ocalić od zapomnienia, przekazać ich historię oraz wzbogacić wiedzę o ziemi strzyżowskiej, żeby pamięć o nich została przekazana młodszy pokoleniom. Początkowo eksponaty były gromadzone w Izbie Pamięci urządzonej przy Liceum i Gimnazjum w Strzyżowie. Następnie znalazły się w Społecznym Muzeum Regionalnym TMZS (od 1972 roku).  Zbiory muzeum stanowi kilka tysięcy eksponatów o wysokiej wartości muzealnej z następujących dziedzin: paleontologia, archeologia, historia, archiwalia, kultura materialna, militaria, sztuka oraz etnografia.

             Oficjalne otwarcie muzeum odbyło się 17. maja 2014 roku podczas nocy muzeów.

            W głównej siedzibie placówki zorganizowanych jest kilka wystaw stałych, są także prezentowane wystawy czasowe. Na parterze, tuż przy recepcji została urządzona izba pamięci z lat 50-tych, jest to miejsce poświęcone prof. Zygmuntowi Leśniakowi oraz darczyńcom, bez których nie było by zbiorów, a w konsekwencji również i muzeum. Obok znajduje się sala poświęcona dziejom szkolnictwa w Strzyżowie, z którym wiąże się początek gromadzenia zbiorów, gdyż wspomniana Izba Pamięci z 1959 roku znajdowała się w strzyżowskim Gimnazjum. W drugiej części muzeum zaaranżowane zostało XIX-wieczne wnętrze mieszczańskie, w którym prezentowane są zabytkowe meble, po przeprowadzonych zabiegach konserwacji. Sala ta łączy się z salą miejską, gdzie przedstawiona została galeria burmistrzów oraz historia samorządu miasta Strzyżowa. Na pierwszym piętrze znajduje się ekspozycja archeologiczna prezentująca pradzieje oraz czasy średniowiecza w regionie. Następna wystawa poświęcona jest mieszkańcom Strzyżowa i okolic. Dalej znajduje się kolejne wnętrze mieszczańskie, w którym pokazanych zostało kilka najcenniejszych eksponatów z różnych dziedzin, zaś w centralnym miejscu stoi XIX-wieczny fortepian. Na drugim piętrze znajduje się ekspozycja etnograficzna, na której zgromadzono przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia używane podczas prac polowych. Ciekawym elementem tej wystawy jest replika kurnej chaty wykonana przez jednego z miejscowych twórców w latach 60-tych XX wieku. Od września 2014 roku można zwiedzać również izbę pamięci prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a – światowej sławy biochemika pochodzącego z Godowej k. Strzyżowa. Jest to wystawa stała, na której przedstawiono drogę naukową profesora, jego pamiątki, korespondencje, zdjęcia, odznaczenia i medale, togi uniwersyteckie. Są one zgromadzone w dwóch salach, z których w jednej zaaranżowany został gabinet profesora. Na ekspozycji można również pooglądać filmy o profesorze.  Oprócz wystaw stałych urządzono dwie ekspozycje czasowe. Pierwsza wystawa zatytułowana „Tajemnice miasta średniowiecznego…” jest poświęcona wynikom badań archeologicznych na Rynku. Można zobaczyć najciekawsze zabytki znalezione podczas badań, pooglądać dokumentację fotograficzną odkrytych reliktów, dowiedzieć się więcej na temat zabudowy placu w okresie średniowiecza i czasów nowożytnych czy też przejrzeć zdjęcia strzyżowskiego Rynku z  XX stulecia. Druga ekspozycja czasowa nosi tytuł „Mycielscy z Wiśniowej”. Prezentuje ona historię rodu Mycielskich wraz z wybitnym kompozytorem i pisarzem Zygmuntem Mycielskim.

Filię muzeum stanowi XVIII-wieczna synagoga, która od roku 1964 pełni funkcję Biblioteki Publicznej. Wewnątrz znajduje się ekspozycja stała, zaaranżowana w centralnej części obiektu, wyznaczonej czterema filarami w tzw. bimie. Jest to jedyne miejsce w obiekcie, gdzie na sklepieniu zachowała się oryginalna polichromia zdobiąca niegdyś całe wnętrze synagogi. Na ekspozycję składają się pamiątki, które przetrwały po mieszkańcach Strzyżowa pochodzenia żydowskiego. Są to przedmioty związane z kultem: kilka zwojów tory, książki, modlitewniki w języku hebrajskim, zdjęcia.


Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - fajka

Fajka

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: sztuka, rzemiosło Datowanie zabytku: XVIII-XIX w. Miejsce pochodzenia/powstania: Import zapewne z Wiednia Technika/materiał: Drewno Wymiary: wysokość główki –…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - czerpak

Czerpak

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia, narzędzia Datowanie zabytku: XII-X w. p.n.e Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach Strzyżowa Technika/materiał: Glina…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - kostka do gry

Kostka do gry (fragment)

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia Datowanie zabytku: XV wiek Miejsce pochodzenia/powstania: Teren Rynku w Strzyżowie Technika/materiał: Kość zwierzęca Wymiary: Wysokość: 3 cm,…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - siekierka krzemienna

Siekiera krzemienna

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia, broń Datowanie zabytku: Ok. XIX w. p.n.e Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach Strzyżowa…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - grocik krzemienny

Grocik sercowaty w typie wczesnobrązowym

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia, broń Datowanie zabytku: Ok. XIX w. p.n.e Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - nóż bifacjalny

Nóż bifacjalny

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia, militaria Datowanie zabytku: Ok. XVII-VIII w. p.n.e Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach…
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej - płoszcze

Płoszcze

  Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej Kategoria: archeologia, broń Datowanie zabytku: Ok. XIX w. p.n.e Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w…