Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega


Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega powstało w 1992 roku. Pierwszą jego siedzibą był zabytkowy XIX-wieczny spichlerz dworski zaprojektowany przez Jana Bogdana Tarnowskiego. W 2008 roku główna siedziba Muzeum przeniesiona została do Zamku Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu. Obecnie w spichlerzu mieści się oddział Muzeum- Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego.
Zamek Tarnowskich w Dzikowie – dawna rezydencja hrabiów Tarnowskich mieści się na terenie krajobrazowego parku, który wraz z XIX-wiecznymi budynkami kuchni, stajni, wozowni i ujeżdżalni tworzył niegdyś typowe dla romantyzmu polskiego założenie pałacowo-parkowe. W piwnicach zamkowych z XV i XVII wieku obejrzeć można makiety przedstawiające historię zamku, wystawę archeologiczną oraz zbiory miejscowej „Ceramiki miechocińskiej” z XVII i XVIII wieku.
Na parterze mieści się ekspozycja jedenastu zrekonstruowanych pokoi, historycznie nawiązujących do czasów przedwojennych. Zobaczyć można: kaplicę, bibliotekę, garderobę, pokój hrabiego, łazienkę i sypialnię, pokój biały, pokój żółty, salon zwany salą wielką, pokój czerwony oraz kredens. W ich wnętrzach zdeponowane są dzieła sztuki z Kolekcji Dzikowskiej. Do najcenniejszych należą obrazy mistrzów holenderskich: Rembrandta van Rijna, Antona van Dycka, Thomasa van Wijcka, Gotfrieda Schalckena. Prezentowane jest także malarstwo polskie z XIX i XX wieku: Jana Matejki, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Henryka Rodakowskiego, Leona Kaplińskiego, Kazimierza Pochwalskiego. W specjalnej sali można obejrzeć również zbiór rzadkich rękopisów i starodruków z dawnej Biblioteki Dzikowskiej Jana Feliksa Tarnowskiego, m.in. najstarszy zachowany odpis Kroniki Kadłubka, Statuty Wiślickie Kazimierza Wielkiego, czy rękopis „Zemsty” Fredry.
Na I piętrze zamku mieści się pokój myśliwski oraz salonik poświęcony twórczości tarnobrzeskiego artysty Mariana Ruzamskiego. Najcenniejszy zbiór malarstwa europejskiego mieści się w Galerii Obrazów. Można tu podziwiać dzieła braci Carraccich, Francesco Albaniego, Salvatore Rosy, Gregorio Fidanzy, Gasparda Dugheta, Piotra Norblina. Uzupełnieniem tych zbiorów jest unikatowa kolekcja miniatur autorstwa Wincentego Lesseura, Józefa Sonntaga, Bogusława Adamowicza i Walerii ze Stroynowskich Tarnowskiej.


Jan Zdzisław Tarnowski podczas polowania

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Wojciech Kossak Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: 1928 r. Technika/materiał: olej, płótno Wymiary: 75…

Portret Jana Zdzisława Tarnowskiego

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Jacek Malczewski Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: 1920 r. Technika/materiał: olej, płótno Wymiary: 118,5…

Portret hrabiny Bystry z Rakowskich

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Waleria ze Stroynowskich Tarnowska Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: pocz. XIX w. Technika/materiał: agwasz,…

Mistyczne zaślubiny Św. Katarzyny

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Wincenty Lesseur Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: początek XX w. Technika/materiał: akwarela, gwasz, kość…

Chusta św. Weroniki

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: XVII w. Wymiary: 45,2…

Babka i wnuk

Lokalizacja: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega Autor: Gotfried Schalcken Kategoria: sztuka, malarstwo Datowanie zabytku: XVII w. Wymiary: 26 cm (wys.) x…