zgadywanka

Zgadnij co to ?

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Doskonale !

Jest to drewniana forma na której wykonywane są buty, dzięki której nadaje się obuwiu odpowiedni kształt. Kopyto może być używane jako miara uniwersalna, ale również może być skonstruowane dla konkretnej osoby. Tradycyjne kopyta służyły do formowania przyszwy i obłożyny buta, a podłużne prawidła do kształtowania cholewy. Kopyta szewskie, Przewrotne, 1 poł. XX w.