zgadywanka

Zgadnij co to ?

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Doskonale !

Oznaka 3. Dywizji Strzelców Karpackich, jednostki Polskich Sił Zbrojnych walczącej w II wojnie światowej. Jednostka powstała w maju 1942 roku w Palestynie. Wchodziła w skład Armii Polskiej na Wschodzie, a następnie wydzielonego z niej 2 Korpus Polskiego. Na przełomie 1943 i 1944 roku, wraz z 2 Korpusem Polskim, została przetransportowana do Włoch, gdzie brała udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa, którego kluczowym elementem było wzgórze Monte Casino.