zgadywanka

Zgadnij co to ?

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Doskonale !

Grzechotka wykonana z białej glinki, pokryta zieloną glazurą i brązowymi pasami. W kształcie zbliżona do kuli z 25 różowatymi guzkami, rozmieszczonymi niesymetrycznie. Na stanowisku w Piasecznie oprócz opisanej tu grzechotki znaleziono również glinianą, pokrytą glazurą pisankę. Najbliższe terytorialnie analogie do tychże zabytków odnaleźć można wśród zabytków z Sandomierza. Przyjmuje się, iż pisanki są typowe dla Rusi, a „rogate” grzechotki dla ziem polskich. Pisanki i grzechotki interpretowano jako zabawki dla dzieci lub przedmioty związane z wierzeniami i magią. W tym kontekście często łączy się je z kultem zmarłych – hałas powstały w wyniku grzechotania miał odstraszać złe moce i dlatego między innymi wkładano je zmarłym do grobu. Datowanie zabytku: XII – XIII wiek.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.