zgadywanka

Zgadnij co to ?

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Doskonale !

Buława brązowa, której powierzchnia ukształtowana jest w formie szeregu trójgraniastych występów, poprzedzielanych pasmami kropek i kresek. Buława to broń obuchowa, służąca m.in. do rozbijania hełmu przeciwnika. Jednakże oprócz walorów militarnych, posiada też znaczenie symboliczne – jest oznaką władzy, co szczególnie widać w przypadku późniejszych buław hetmańskich. Liczne analogie do tego typu przedmiotów odnaleźć można na terenie wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Rusi. Datowanie zabytku: XII – XIII wiek.