Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie

Pocztówka z widokiem gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie. Budowę obiektu rozpoczęto w 1890 roku według projektu Albina Zagórskiego. Autorem projektu elewacji był Franciszek Skowron. Po II wojnie światowej w budynku ulokowano teatr, który od 1957 roku funkcjonuje pod nazwą Teatru im. Wandy Siemaszkowej.