Ulica 3 Maja w Rzeszowie

Pocztówka z widokiem ulicy 3 Maja z okresu przed I wojną światową. Wcześniej ten główny i reprezentacyjny trakt miasta nosił różne nazwy, między innymi nazywany był ulicą Pijarską i Pańską, a w okresie II wojny światowej ulicą Szeroką. Obecna nazwa ulicy po raz pierwszy wprowadzona została w 1891 roku, czyli w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.