Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego realizuje projekt „Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”. Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy XVII –XVIII wiecznych dziełach snycerki, które ze względu na zły stan zachowania były przechowywane w magazynie.

Dzięki zabiegom konserwatorskim rzeźby odzyskują dawny blask , będą mogły być eksponowane na wystawie stałej w Muzeum i udostępnione szerokiej publiczności . Mamy nadzieję, iż ze względu na wartość artystyczną i historyczną staną się one przedmiotem badań naukowych na rzeźbą lwowskiego rokoka.

Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 11 obiektom, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji w technice 3D i udostępnienie jej w na muzealnych stronach oraz wykonanie badań stratygrafii warstw malarskich dwóch rzeźb XVII wiecznych (św. Stanisława i św. Wojciecha).

 


Wykonawcą konserwacji będzie pracownia konserwatorska Łucji Brzozowskiej z Polańczyka. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przygotowania rzeźb do transportu. Panie Łucja Brzozowska oraz Natalia Kłokow zabezpieczają warstwy malarskie przed odspojeniami, które mogą spowodować wstrząsy podczas transportu. Następnie rzeźby zostały opakowane tak by ich wystające elementy (np. ręce, elementy draperii) nie były narażone na złamania i stanowiły z korpusem rzeźby spójną całość. Tak przygotowane rzeźby ruszyły w podróż do pracowni konserwatorskiej.

 


RZEŹBY SAKRALNE PRZED KONSERWACJĄ:

Dwa uszaki złocone

MRA 5276 a długość - 230 cm oraz MRA 5276 b - 180 cm, drewno lipowe, pocz. XVIII…

Rzeźba kobiety – Alegoria wiary

MRA 5139, rzeźba w drewnie lipowym, wysokość 90 cm, szerokość 70 cm, poł. XVIII w. Opis: Figura przedstawia…

Rzeźba św. Elżbieta

MRA 5145, rzeźba w drzewie lipowym, wysokość 84 cm, poł. XVIII w. Opis: Figura młodej kobiety, ujętej w…

Putto

MRA 5142, rzeźba w drewnie lipowym, wysokość 75 cm, szerokość 34 cm, XVIII w. Opis: Pełnoplastyczna rzeźba z…

Putto

MRA 4175, rzeźba w drewnie lipowym, wysokość 69 cm, XVIII w. Opis: Pełnoplastyczna rzeźba z ołtarza przedstawia wzlatującego…

Putto

MRA 5169, rzeźba w drewnie lipowym, wysokość 70 cm, szerokość 28, XVIII w. Opis: Pełnoplastyczna rzeźba z barokowego…

Rzeźba Św. Stanisław

MRA 5292, rzeźba w drewnie lipowym, wys. 140 cm, XVII w. Opis: Postać biskupa Stanisława ukazana została w pozie…

Rzeźba niezidentyfikowanej świętej

MRA 2, rzeźba w drewnie gruszkowym, wys. 100 cm, II poł. XVIII w. Opis: Postać stojąca w kontrapoście,…

Rzeźba Św. Agnieszka

MRA 1, rzeźba w drewnie gruszkowym, wys. 95 cm, II poł. XVIII w Opis: Postać stojąca w lekkim…

Święty Wojciech

MRA 5293, rzeźba w drewnie lipowym, wys. 140 cm, XVII w Opis: Święty Wojciech ukazany jest w całej…

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patroni Medialni: