Rzeźba Św. Wojciech

MRA 5293, rzeźba w drewnie lipowym, wys. 140 cm, XVII w

Opis: Święty Wojciech ukazany jest w całej postaci, en face, w stroju pontyfikalnym, złoconym, podbitym czerwoną tkaniną, w prawej dłoni dzierży pastorał. Polichromia twarzy i włosów wykonana jest realistycznie. Szaty spływają regularnymi, równoległymi fałdami. Na głowie świętego widnieje biskupia mitra. Kształt twarzy jest podłużny, włosy spływają w dekoracyjnych, pofalowanych, regularnych splotach. Oczy biskupa są dość wysoko i wąsko osadzone. Odwrocie rzeźby zostało wydłutowane w celu zapobieżenia tworzeniu się niepożądanych spękań drewna.

Stan zachowania: Struktura drewniana rzeźby nie została zdegradowana na skutek ataku drewno jadów. Wydrążone, oryginalnie odwrocie obiektu pokryte zostało wtórnie grubą warstwą barwionego wosku. Polichromia jest w dużej mierze wtórna, w obrębie ubytków widoczne są ślady oryginalnej warstwy malarskiej. Na powierzchni złoceń znajdują się uzupełnienia płatkiem i retusze brązą, wykonane w ramach drugiej interwencji, na wtórnej polichromii rzeźby. Zaobserwowano liczne ubytki snycerki i warstwy malarskiej w obrębie dłoni. Na karnacji twarzy i na kapie nawarstwione są późniejsze ingerencje konserwatorskie. W ramach badań stratygraficznych należałoby określić jaka była oryginalna postać polichromii rzeźby.

Pochodzenie: Do Muzeum figurę ofiarował Urząd Parafialny w Trzcianie za pozwoleniem Konsystorza biskupiego w Przemyślu w 1937 roku. Figura była umieszczona na ołtarzu głównym, rozebranego na początku XX wieku kościoła w Trzcianie (zapis w księdze inwentarzowej).


RZEŹBA PRZED KONSERWACJĄ:


RZEŹBA W TRAKCIE KONSERWACJI:


RZEŹBA PO KONSERWACJI: