Rzeźba Św. Stanisław

MRA 5292, rzeźba w drewnie lipowym, wys. 140 cm, XVII w.

OpisPostać biskupa Stanisława ukazana została w pozie statycznej, en faceKapa  świętego podbita jest czerwoną tkaniną, szaty i infuła złote. Biskup dzierżył być może pastorał w dłoni lewej. U jego stóp, po prawej stronie, klęczy mniejszych rozmiarów postać Piotrowina. Polichromia twarzy i włosów świętego wykonana jest w kolorach naturalnych. Szaty postaci spływają regularnymi, równoległymi fałdami. Na głowie świętego widnieje biskupia mitra. Oblicze wyraża spokój i równowagę duchową. Kształt twarzy jest podłużny, włosy spływają w dekoracyjnych, pofalowanych, regularnych splotach. Oczy  biskupa są wysoko i wąsko osadzone. Odwrocie rzeźby zostało wydłutowane w celu zapobieżenia tworzeniu się niepożądanych spękań drewna.


Stan zachowania: Struktura drewniana rzeźby nie została naruszona na skutek ataku drewnojadów. Wydrążone, oryginalnie odwrocie obiektu pokryte wtórnie grubą warstwą barwionego wosku. Polichromia jest w dużej mierze wtórna, w obrębie ubytków widoczne są ślady oryginalnej warstwy malarskiej. Na powierzchni złoceń znajdują się uzupełnienia płatkiem i retusze brązą, wykonane w ramach drugiej interwencji, na wtórnej polichromii rzeźby. Zaobserwowano liczne ubytki snycerki i warstwy malarskiej w obrębie dłoni. Na karnacji twarzy nawarstwione są  nieestetyczne i niedbałe, późniejsze ingerencje konserwatorskie. Na biskupiej kapie zaobserwowano ubytki warstwy malarskiej i zaprawy. W ramach badań stratygraficznych należałoby określić jaka była oryginalna postać polichromii rzeźby.

Pochodzenie: Do Muzeum figurę ofiarował Urząd Parafialny w Trzcianie za pozwoleniem Konsystorza biskupiego w Przemyślu w 1937 roku. Figura była umieszczona na ołtarzu głównym, rozebranego na początku XX wieku, kościoła w Trzcianie.


RZEŹBA PRZED KONSERWACJĄ:


RZEŹBA W TRAKCIE KONSERWACJI:


RZEŹBA PO KONSERWACJI: