Rzeźba niezidentyfikowanej świętej


MRA 2, rzeźba w drewnie gruszkowym, wys. 100 cm, II poł. XVIII w.

Opis: Postać stojąca w kontrapoście, odziana w długą suknię o mocno udrapowanych fałdach, z pod sukni widnieją czubki gładkich butów, w pasie suknia przewiązana paskiem z klamrą w formie rąbu, obrzeżonego liśćmi. Przez prawe ramię przerzucony jest płaszcz, który z przodu układa się w mocno udrapowaną fałdę zawieszoną na pasku. Prawa ręka świętej podniesiona na wysokość pasa, lewa zaś zgięta w łokciu z dłonią podniesioną na wysokości serca. Twarz o drobnych rysach, skierowana nieco w górę. Włosy ujęte w kok na szczycie głowy, swobodnie opadają na szyję.

Stan zachowania: Rzeźba silnie zabrudzona. Grunt zachowany w około 60%, warstwa

malarska w 30%, zaznacza się kohezja i adhezja warstw malarskich, widoczna degradacja spoiwa i pudrowanie się polichromii oraz odspojenia polichromii od drewna. Widoczne rozległe partie drewna zdegradowanego na skutek ataku kołatka (prawa cześć rzeźby). Nie zachowały się palce prawej i lewej dłoni, odłamany został również czubek nosa. Ruchome przedramię prawej ręki.

Pochodzenie: Figura pochodzi prawdopodobnie ze starego rozebranego kościoła w Jasionce (powiat Krosno). Została zakupiona w 1973 roku.


RZEŹBA PRZED KONSERWACJĄ:


RZEŹBA W TRAKCIE KONSERWACJI:

 


RZEŹBA PO KONSERWACJI: