Rzeźba kobiety – Alegoria wiary

MRA 5139, rzeźba w drewnie lipowym, wysokość 90 cm, szerokość 70 cm, poł. XVIII w.

Opis: Figura przedstawia klęczącą postać kobiecą, zastygłą w ekstatycznym uniesieniu. Postać esowato wygięta, głowa i tors zwrócone w prawo, dolne części ciała w lewo, rozłożone ramiona (rzeźba pozbawiona przedramion obu rąk). Postać odziana w suknię z dekoltem odsłaniającym piersi, ułożona dołem w dekoracyjną, odchyloną do góry draperię, odsłaniającą lewą nogę postaci, zgiętą w kolanie. Przerzucony do tyłu płaszcz, dekoracyjnie udrapowany, o rozwianych, uniesionych do góry fałdach. Głowa nieco uniesiona w górę, twarz o łagodnych, regularnych rysach (drobne usta, wypukłe oczy zapatrzone w górę), na głowie pukle włosów, które miękko opadają na ramiona.

Stan zachowania: Drewno zdegradowane lokalnie na skutek ataku drewnojadów, widoczne liczne otwory po kołatkach. Zabrudzenia powierzchniowe, widoczna degradacja spoiwa i pudrowanie się polichromii oraz odspojenia warstwy malarskiej i gruntu od drewna. Nie zachowały się przedramiona obu rąk oraz stóp, odłupany czubek nosa i fragment pukli włosów ponad czołem postaci.

Pochodzenie: Rzeźba została przekazana do Muzeum Ziemi rzeszowskiej przez proboszcza

Kościoła Garnizonowego w Rzeszowie w 1939 roku. Tenże otrzymał ją wraz z innymi figurami ze Lwowa, przypuszczalnie z kościoła św. Mikołaja w 1925 roku (zapis Franciszka Kotuli w księdze inwentarzowej).


RZEŹBA PRZED KONSERWACJĄ:


RZEŹBA W TRAKCIE KONSERWACJI:


RZEŹBA PO KONSERWACJI: