Dwa uszaki złocone

MRA 5276 a długość – 230 cm oraz MRA 5276 b – 180 cm, drewno lipowe, pocz. XVIII w.

Opis: Wydłużone elementy z motywami stylizowanych liści akantu, skręconych w zwoje. Złocenia na warstwie szlifowanego gruntu i czerwonego bolusu, na poler. Stanowiły ornamentalne elementy nastawy ołtarzowej. Zamontowane tymczasowo na deskach obitych zieloną tkaniną.

Stan zachowania: Elementy zostały nieprawidłowo zamocowane do wtórnych desek – przy pomocy gwoździ i drutów. Widoczne są ślady ataku drewnojadów i zabrudzenia powierzchniowe. Liczne choć niewielkie ubytki snycerki. Odspojenia polichromii od drewna, złocenia bardzo dobrze zachowane, w około 85%. Warstwa złoceń lokalnie poprzecierana do poziomu glinki bolusowej.

Pochodzenie: Kościół garnizonowy w Rzeszowie otrzymał około roku 1925 (przypuszczalnie z lwowskiego kościoła Św. Mikołaja) kilka ołtarzy razem z figurami. Pewną ilość figur i elementów użyto do urządzenia rzeszowskiego kościoła, resztę w 1939 roku przekazano Muzeum Ziemi Rzeszowskiej (w tym opisywane uszaki).


RZEŹBA PRZED KONSERWACJĄ:


RZEŹBA W TRAKCIE KONSERWACJI:


RZEŹBA PO KONSERWACJI: