zgadywanka

Zgadnij co to ?

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Doskonale !

Forma na cegły – ceglarze podczas pracy korzystali ze specjalnych form nadających cegłom prostokątny kształt, a praca odbywała się na stole posypanym piaskiem, aby glina nie przywierała do podłoża, następnie gotowe cegły podsuszano i wypalano.

Forma wykonana  z drewna, służyła do modelowania cegieł lepionych ręcznie z gliny, aby nie uszkodzić ukształtowanego wyrobu palcami przy zdejmowaniu formy, trzeba było pociągnąć ją za uchwyty.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.

Nie ! Błędna odpowiedź !

Spróbuj ponownie.