Banknot o nominale pięciu tysięcy marek polskich

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Dębicy
Kategoria: pieniądz
Wymiary: wymiary: 225 x 140 mm

Banknot o nominale pięciu tysięcy marek polskich, awers: wizerunek Jadwigi Andegaweńskiej i Tadeusza Kościuszki