Naczynie popielnica

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Kategoria: archeologia, naczynia
Datowanie: lata od ok. 900/800 do 400 lat przed Chrystusem
Miejsce pochodzenia/powstania: Pysznica, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
Technika/materiał: glina
Wymiary: wysokość 35,3 cm

Naczynie popielnica, pochodzące z grobu z cmentarzyska ciałopalnego w Pysznicy, to waza o dwustożkowatym brzuścu, ostro załamanym, szyjka stożkowata, lekko rozchylona, z bogatym zdobnictwem powyżej załomu brzuśca i dolnej partii szyjki. Można rozróżnić następujące wątki (od góry): 1 – poziomy wątek (narracyjny?) złożony z układów (grup) odcisku stempelka w formie małych okręgów – trójkąty i postać „zwierzęcia”; 2 – podwójne poziome linie tzw. ornamentu pseudosznurowego, między którymi występują dołki, będące kontynuacją wątku 1.; 3 – regularnie zaplatane trójkąty (linie ryte); 4 – poziomy rząd dołków, od których odchodzą występujące naprzemianlegle krótkie „linie” ornamentu pseudosznurowego; 5 – występujące na największej wydętości brzuśca plastyczne guzki obwiedzione od dołu 1-2 półkulistymi żłobkami.