Naczynie czerpak

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Kategoria: archeologia, naczynia
Datowanie: lata od ok. 900/800 do 400 lat przed Chrystusem
Miejsce pochodzenia/powstania: Pysznica, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
Technika/materiał: glina
Wymiary: wysokość 4,1 cm

Czerpak pochodzi z grobu z cmentarzyska ciałopalnego w Pysznicy, posiada kształt profilowany, z guzkami na największej wydętości brzuśca; o powierzchniach brunatnych, gładkich. Czerpaki pełniły funkcję przystawek, czyli naczyń towarzyszących popielnicom w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.