Krzyż ołtarzowy

Lokalizacja: Muzeum Kresów w Lubaczowie
Kategoria: sztuka, sakralne, rzemiosło artystyczne
Datowanie zabytku: 2. poł. XIX w.
Miejsce pochodzenia: Muzeum Kresów w Lubaczowie
Technika/materiał: mosiądz, odlew, repusowanie

Krucyfiks w formie krzyża łacińskiego na owalnej podstawie. Ramiona krzyża zakończone trójliściem. Figura Chrystusa przybitego do krzyża, na głowie cierniowa korona, na biodrach perizonium. Krzyż wsparty na krótkim trzonie z wydatnym nodusem. Trójuskokowa podstawa. Krzyż pochodzi z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Lubaczowie.