Róg żubra kopalnego (bison priscus)

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Dębicy
Kategoria: archeologia, kości
Znalezisko: koryto rzeki Wisłoki, Brzeźnica, gm. Dębica, pow. dębicki,
Czas: plejstocen,
waga: 4,286 kg.