Puchar klepsydrowaty

Lokalizacja: Muzeum Kresów w Lubaczowie
Kategoria: archeologia, naczynia
Datowanie zabytku: połowa III tysiąclecia p.n.e.
Miejsce pochodzenia: Młodów, gm. Lubaczów (stan. 14, AZP 100-87/68)
Technika/materiał: ręczne lepienie, wypalona glina
Wymiary: wys. 185mm, średnica wylewu 162mm, średnica brzuśca 157mm, grubość ścianek 4mm

Smukły puchar klepsydrowaty z wyraźnym przewężeniem w połowie wysokości i wypukłym dnem. Szyjka na całej wysokości zdobiona poziomymi liniami rytymi, na załomie brzuśca dwa poziome rzędy okrągłych stempelków. Brzusiec zdobiony na całej powierzchni polami linii rytych pionowo i zygzakowato.