Puchar klepsydrowaty

Lokalizacja: Muzeum Kresów w Lubaczowie
Kategoria: archeologia, naczynia
Datowanie zabytku: połowa III tysiąclecia p.n.e
Miejsce pochodzenia: Młodów, gm. Lubaczów (stan. 14, AZP 100-87/68)
Technika/materiał: ręczne lepienie, wypalona glina
Wymiary: wys. 128mm, średnica wylewu 114mm, średnica brzuśca 121mm, grubość ścianek 4mm

Puchar klepsydrowaty z wyraźnym przewężeniem w połowie wysokości i wypukłym dnem. Wysoka szyjka w całości pokryta trzema poziomymi rzędami ornamentu rytego w postaci jodełki. Tuż poniżej krawędzi wylewu i załomu brzuśca pojedyncze rzędy prostokątnych stempelków. Brzusiec zdobiony naprzemiennie polami linii rytych pionowo i krzyżujących się skośnie.