Krzyż Srebrny Orderu Virtutti Militari

Lokalizacja: Muzeum Regionalne w Dębicy
Kategoria: historia, militaria
Datowanie zabytku: 1792
Miejsce pochodzenia: Londyn
Technika/materiał: srebro, złoto, mora
Wymiary: 41×41

Order WojennyVM. V klasy ma postać srebrnego krzyża z medalionem pośrodku i ramionami zakończonymi na rogach kulkami; na poziomych ramionach krzyża napis VIR-TITI, na pionowych: MILI-TARI, grawer emaliowany barwy czarnej; wzdłuż ramion, po obu stronach krzyża frezowany rowek barwy czarnej; na awersie medalionu orzeł biały wojskowy, emaliowany, umieszczony pośrodku tarczy z wieńcem z liści wawrzynu, emaliowanymi, barwy zielonej; na rewersie takiż sam element tarczy, w środku napis: HONOR I OJCZYZNA, poniżej, na odciętym, ziarnistym tle data 1792. Krzyż umocowany do wstęgi barwy niebieskiej z czarnymi pasami wzdłuż jej brzegów