Grocik sercowaty w typie wczesnobrązowym

Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
Kategoria: archeologia, broń
Datowanie zabytku: Ok. XIX w. p.n.e
Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach Strzyżowa
Technika/materiał: Krzemień kredowy
Wymiary: Wysokość: 2,6 cm, szerokość 1,5 cm

Dość duży grot strzały o lekko łukowatych krawędziach bocznych i silnie wciętej podstawie. Posiada dobrze wyodrębnione skrzydełka, symetryczne względem siebie. Powierzchnie górna i dolna obrabiane są przykrawędnie.