Czerpak


Lokalizacja: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej
Kategoria: archeologia, narzędzia
Datowanie zabytku: XII-X w. p.n.e
Miejsce pochodzenia/powstania: Bliżej nieokreślony teren w okolicach Strzyżowa
Technika/materiał: Glina
Wymiary: Wysokość: 3,5 cm, średnica 6 cm

Czerpak z taśmowatym uchem o dość ostro załamanym brzuścu przechodzącym w krótką, lekko rozchyloną szyjkę. Na załamaniu brzuśca występuje zdobienie w postaci niewielkich guzków. Naczynie wykonane z tłustej gliny z domieszką miki. Powierzchnia gładka, barwy brunatnej. Przynależność kulturowa naczynia – kultura łużycka. Okaz został określony jako typ II/1/a wg klasyfikacji K. Moskwy.