Popiersie Woltera, Antoni Bauman,

Lokalizacja: Muzeum w Przeworsku
Kategoria: sztuka, rzeźba
Datowanie zabytku: Antoni Bauman, 1825-1895
Technika/materiał: gips
Wymiary: wys. 29 cm, średnica podstawy 10 cm

Popiersie François-Marie Arouet znanego pod pseudonimem artystycznym Wolter, francuskiego pisarza i filozofa epoki oświecenia. Popiersie ujęte na wprost, z głową zwróconą ? w prawo. Filozof przedstawiony jest w stroju z epoki oświecenia: kamizelce, koszuli z żabotem i zarzuconej na ramiona todze oraz peruce o długich lokach. Twarz szczupła, przeorana zmarszczkami mimicznymi z lekkim „filozoficznym” uśmiechem. Podstawę popiersia stanowi ścięta, kanelowana kolumna. Na jej obwodzie umieszczone są trzy reliefowe plakiety z emblematami: muzyki (lutnia, trąbka, zwoje nut i gałązka oliwna), teatru (dwie maski, kordzik, saszetka) i wiedzy encyklopedycznej (globus, karta, kaduceusz). W zwieńczeniu podstawy napis „IMMORTALIS” (fr. uwieczniony, nieśmiertelny) ujęty w dwie gałązki laurowe. Na plecach popiersia wyżłobiony znak „MU I”. U dołu podstawy sygnatura autora „ANT. BAUMAN”.