Pieczęć urzędowa miasta Leżajsk 1778 r.

Lokalizacja: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Kategoria: historia, dokumenty
Datowanie zabytku: 1778r.
Miejsce pochodzenia: Leżajsk
Technika/materiał: Bite – Tłoczone, Metal
Wymiary: Średnica 8cm

Pieczęć urzędowa miasta Leżajsk z 1778 roku z przedstawieniem herbu. To właśnie w oparciu o nią określono jak ma wyglądać herb miasta. Na niebieskim tle w kształcie owalu znajduje się tarcza herbowa w kolorze czerwonym, obrysowana kreską w kolorze żółtym (złotym). Na tarczy umieszczony jest krzyż jagielloński (podwójny) w kolorze białym (srebrnym). Nad herbem są umieszczone: laska Merkurego (ozdobiona dwoma splecionymi wężami i skrzydłami), waga, księga w kolorze żółtym (złotym). Rada Miasta w 1997 roku przyjęła ten kształt herbu.
Symbolika:
Laska Merkurego: symbol handlu,
Waga: symbol sprawiedliwości, niezawisłych sądów,
Księga: symbol wiedzy, oświaty, istniejących tu (w Leżajsku) placówek