Pieczęć cechowa

Lokalizacja: Muzeum w Przeworsku
Kategoria: historia, cech
Datowanie zabytku: XVI w
Technika/materiał: cyna, drewno
tłok pieczętny cechu szewców w Przeworsku