Obesłanie cechowe cechu rzeźników

Lokalizacja: Muzeum w Przeworsku
Kategoria: historia, cech
Datowanie zabytku: 1799
Technika/materiał: mosiądz
Wymiary: 25 x 15 cm

Obesłanie cechowe, cechu rzeźników, w kształcie tarczy herbowej z uchwytem. Na awersie: atrybuty cechu rzeźników (narzędzia pracy: topór, stalka oraz głowa byka), w narożach tarczy powtórzona trzykrotnie litera W i Z. Rewers cechy – pośrodku skrzyżowane noże rzeźnickie, data 1689, w narożach litery: F, Z, K, CH oraz słabo czytelny ryty napis: „Zac. IE. KUa RP 1799”. Zebrania, tzw. schadzki członków, zwoływał cechmistrz za pomocą znaku „cechy”. Znak ten wręczał cechmistrz młodszemu mistrzowi. Ten z kolei przekazywał go następnemu członkowi cechu oznaczając miejsce i czas zebrania. W ten sposób cecha wędrowała do wszystkich członków cechu; musiała wrócić do cechmistrza przed otwarciem zebrania.