Obesłanie cechowe, cecha szewców

Lokalizacja: Muzeum w Przeworsku
Kategoria: historia, cech
Datowanie zabytku: 1672
Technika/materiał: mosiądz
Wymiary: 25 x 15 cm

Obesłanie cechowe, cecha szewców, w kształcie tarczy herbowej, z uchwytem. Na awersie atrybuty cechu szewców (narzędzia pracy oraz trzy rodzaje butów). Na rewersie – inicjały IHS oraz MARIA, zaś między nimi symbol Ducha Św. poniżej data ANNO DNI 1672 oraz wyryty tekst: „Stała się Cecha za Pana Stani. Turobinskiego na ten czas Cechmistrzem będąc Za pana Woycie. Jurowica Za pana Jana Stankowicza Za pana Grze. Duziowicza Za pana Stani. Paluskiewica za ten czas podcechmistrzem będąc Za pana Toma. Troinaovica Za pana Jana (?) Za pana Stanisława Za pana Jana Koszelniczka Za pana Woyciecha Głądzika Y za inszą bracia, którzy w cechu Są. Iesus, Maria, Iosep.”