Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego – kopia

Lokalizacja: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Kategoria: historia, militaria
Datowanie zabytku: koniec lat 90-tych XX wieku
Miejsce pochodzenia: Warszawa
Technika/materiał: Odlew – Formowanie, Gips
Wymiary: Wys. 42 cm, Szer. 40 cm, Dł. 29 cm

Kopia popiersia Józefa Piłsudskiego z 1916 r. Konstantego Laszczki ( ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ) , ujętego frontalnie w mundurze legionowym w narzuconym na ramiona płaszczu. W portrecie Józefa Piłsudskiego artysta wiernie oddał ówczesny nastrój i psychikę Brygadiera. Z wychudzonego oblicza emanuje smutek i przygnębienie. Wewnętrzne skupienie odbija się na nim widocznym napięciem. Konstantemu Laszczce udało się także uchwycić stały rys osobowości Piłsudskiego, stan wewnętrznej izolacji i pełnego wyższości dystansu do otoczenia. Artysta ukończył rzeźbę 4 listopada 1916 r., w przededniu ogłoszenia aktu 5 listopada.