Obraz „Sejm z czasów Stanisława Augusta”

Lokalizacja: Muzeum – Zamek w Łańcucie
Kategoria: sztuka, malarstwo, historia, strój
Datowanie zabytku: XVIII w.
Miejsce pochodzenia/powstania: nieokreślony malarz polski
Technika/materiał: olej/płótno
Wymiary: 74×115 cm

tzw. „Szlachta w mundurach wojewódzkich”. Na tle dużego, białego namiotu, nad którym powiewają sztandary polskiego Orła Białego oraz litewskiej Pogoni widnieje zgromadzona na sejm „brać szlachecka”, ubrana w stroje kontuszowe. W górnej części obrazu zostały umieszczone herby odnoszące się do województw i ziem dawnej Rzczpospolitej, na dole zaś znajduje sie herb Krakowa. Ustawy sejmów z 1776 i 1780 roku nakazywały szlachcie stosowanie tzw. mundurów wojewódzkich, wykonanych obowiązkowo z sukna krajowego, które przy określonej kolorystyce miały być elementem identyfikującym posłów z danego regionu. Przyjecie tego typu stroju manifestowało równość szlachecką oraz dobałość o polską tradycję.