Kołatka wielkanocna

Lokalizacja: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Autor: J. Dorczek
Kategoria: etnografia, narzędzia
Datowanie zabytku: II ćwierć XX w.
Miejsce pochodzenia/powstania: Międzybródź
Technika/materiał: Drewno strugane, wyrób ręczny
Wymiary: 24×21 cm

Kołatka wielkanocna (NI 11 088) – w Wielki Czwartek, gdy milkły dzwony, używano w kościele kołatek, z którymi chłopcy biegali także po wsi.