Św. Jan Nepomucen – rzeźba w drewnie

Lokalizacja: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Kategoria: etnografia, sztuka ludowa
Datowanie zabytku: XIX/XX w.
Miejsce pochodzenia/powstania: Robotycze
Technika/materiał: Drewno lipowe, polichromowane, rzeźba
Wymiary: Wys. 34 cm

Figura św. Jana Nepomucena – wierzono, że w rzekach mieszkają topielce gotowe utopić przechodzącego brodem lub kąpiącego się człowieka, dlatego nad brzegami rzek stawiano figurki tego Świętego, wierząc, że ochroni także wieś przed powodzią, burzą itp.