Przyrząd do wycinania fug w gontach

Lokalizacja: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Kategoria: etnografia, narzędzia, rzemiosło
Datowanie zabytku: II ćwierć XX w.
Miejsce pochodzenia/powstania: Sanok – Biała Góra
Technika/materiał: Metal, drewno, wyrób rzemieślniczy
Wymiary: 29×21 cm
Przyrząd służył do wycinania rowków w grzbietach jodłowych gontów, dzięki czemu możliwe było ich łączenie.