Flasza gliniana

Lokalizacja: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Kategoria: etnografia, naczynia, rzemiosło
Datowanie zabytku: II ćwierć XX w.
Miejsce pochodzenia/powstania: Słowacja; używana w Czystohorbie
Technika/materiał: Glina, toczenie na kole, wyrób rzemieślniczy
Wymiary: Wys. 31 cm; śr. dna 11 cm

Butla na wino – żniwiarze powracający z robót żniwnych na Słowacji przynosili niekiedy drobne sprzęty, które wykorzystywane były potem we własnym gospodarstwie, jak np. butla używana do noszenia wody.