Ewangeliarz

Lokalizacja: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Kategoria: sztuka, sakralne
Datowanie zabytku: XVII w.
Technika/materiał: Skóra, papier
Wymiary: 35×25 cm
Rękopis cerkiewny na papierze czerpanym, oprawiony w skórę tłoczoną, zaopatrzony w cztery, kolorowane drzeworyty, datowany na XVI wiek. Okładka wierzchnia ozdobiona jest malowanym realistycznie przedstawieniem Ukrzyżowania któremu towarzyszą postaci czterech Ewangelistów umieszczone w narożach kompozycji. Cechy stylistyczne malowidła wskazują na jej późniejsze powstanie i wtórne ozdobienie księgi Ewangelii, dzięki czemu podniesiono jej walory artystyczne i dopełniono symbolikę.