Gemma w typie intaglio

Lokalizacja: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Kategoria: biżuteria
Datowanie zabytku: XI-XII w.
Miejsce pochodzenia/powstania: Bizancjum
Technika/materiał: heliotrop, rytowanie
Wymiary: wys. 5,7 cm (8,3 cm z podstawką), szer. 4,7 cm, głęb. 1,4 cm
Unikatowy w skali światowej, jeden z najwcześniejszych eksponatów Muzeum. Bizantyński amulet magiczny wykonany z heliotropu, ozdobiony techniką rytu wgłębnego (intaglio). Na awersie – głowa Meduzy, na rewersie – Matka Boża w typie orantki. Na obrzeżach napisy w języku greckim.