Order Virtuti Militari

Nazwa pełna: Order Virtuti Militari
Lokalizacja: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Kategoria: historia
Datowanie zabytku: 1831 r.
Miejsce pochodzenia/powstania: Polska
Technika/materiał: Złoto, emalia
Wymiary: 3,8 X 3,8 cm

Order Virtuti Militari (z łac. cnocie wojskowej – dzielności żołnierskiej) jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe. Ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22.06.1792 r. dla uczczenia zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi pod Zieleńcami. Wkrótce został zniesiony przez targowiczan, a w 1807 r. przywrócony pod nazwą Orderu Wojskowego Księstwa Warszawskiego. Wówczas ustalił się istniejący do dziś podział na 5-klas: Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski, Krzyż Kawalerski, Krzyż Złoty i Krzyż Srebrny. W latach 1815 – 1830 istniał pod nazwą Orderu Wojskowego Polskiego.

Po wybuchu Powstania Listopadowego wznowiono nadawanie orderu za sprawą uchwały sejmowej z 19.02.1831 r., która przywróciła dawną nazwę- Virtuti Militari. Po upadku powstania car Mikołaj I zniósł order ustanawiając w jego miejsce polski Znak Honorowy. Order Virtuti Militari przywrócony został ponownie dopiero w 1919 r. Prezentowany na fotografii pochodzi z okresu Powstania Listopadowego i jest Krzyżem Złotym – IV klasy.