Buława

Nazwa pełna: Buława
Lokalizacja: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Kategoria: archeologia
Datowanie zabytku: XII – XIII w.
Technika/materiał: Brąz
Wymiary: 6,6 cm

Buława brązowa, której powierzchnia ukształtowana jest w formie szeregu trójgraniastych występów, poprzedzielanych pasmami kropek i kresek. Buława, oprócz walorów militarnych, posiada znaczenie symboliczne, albowiem jest oznaką władzy. Liczne analogie do tego typu przedmiotów odnaleźć można na terenie wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej Rusi.