Skanowanie pomieszczenia

20 października wykonaliśmy skany pomieszczenia przeznaczonego do gruntownej renowacji w Zamku w Łańcucie.
Wykonaliśmy dokładne skany, korzystając ze skanera FARO3d.
Wyniki pomiarów przekazane zostaną pracownikom Zamku i dołączone do dokumentacji konserwatorskiej.